สิ่งสำคัญในการใช้งานเครนให้ปลอดภัยผู้ใช้งานจะต้องทดสอบเครนอย่างเป็นประจำ

การใช้งานเครนให้ปลอดภัยผู้ใช้งานจะต้องทดสอบเครนอย่างเป็นประจำ

เครน หรือ ปั้นจั่นนั้นผู้ใช้งานควรทำการทดสอบอย่างเป็นประจำตามความถี่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าเครนของเรานั้นสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย หลายครั้งที่อุบัติเหตุจากเครนถล่มหรือพังนั้นเกิดจากที่ไม่ได้มีการตรวจสอบหรือทดสอบเครนทำให้ผู้ใช้งานนำเครนที่ไม่พร้อมใช้งานออกไปใช้

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบเครน

 1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างหลักปั้นจั่น เครน สภาพตรวจสอบรอยเชื่อม สภาพน๊อตและการคลายตัว
 2. ตรวจระบบต้นกำลังเครนตรวจสอบระบบหล่อลื่นเครน, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบระบายความร้อน, มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า, ระบบต่อกำลังและระบบเบรคเครน
 3. ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของปั้นจั่น ตรวจสอบชุด Limit switches การทำงานของชุดควบคุมพิกัดการยก
 4. ตรวจสอบม้วนรอก สลิงเครน ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง โซ่ การชำรุดสึกหรอ
 5. สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนเครน ปั้นจั่น ความสว่างของไฟเตือน และ ระบบเสียงเตือนได้ยินชัดเจน
 6. ทดสอบพิกัดการยก (Load test) โดยการใช้น้ำหนักจริงเพื่อทดสอบการยกอย่างปลอดภัย

 

 

ความถี่ในการตรวจปั้นจั่น

1. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด

 • ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • มากกว่า 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

2. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่น ๆพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด

 • ตั้งแต่ 1 ตัน ไม่เกิน 3 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 1 ปีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • มากกว่า 3 ตัน ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 6 เดือนพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • มากกว่า 50 ตัน ให้ทดสอบตามวาระทุก 3 เดือน

3. ปั้นจั่นที่ไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยก

4. ปั้นจั่นที่หยุดการใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนหรือซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย ให้ทดสอบใหม่ก่อนการใช้งาน

 

 

น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบเครน

วิศวกรต้องทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น ตามอายุการใช้งาน

1. ปั้นจั่นใหม่

 • ขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่า
 • ขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัย

2. ปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว

 • ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด
 • กรณีที่ปั้นจั่นไม่มีพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดพิกัดยกในการทดสอบ

บริการตรวจเครน ตรวจปั้นจั่น ทดสอบเครนโดยทีมงานวิศวกรเครื่องกลมืออาชีพประสบการณ์ตรงในการสอบสอบเครนมากกว่า 2000 ตัวให้กับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ พร้อมออกรายงานการตรวจสอบเครน ปจ.1 ปจ.2 ตามที่กฎหมายกำหนดเรายินดีนำเสนอบริการทดสอบเครนในราคาพิเศษ ทีมงานเราใช้อุปกรณ์การทำงานที่ได้มาตรฐานสากลทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการจ้างงานกับทีมเรานั้นจะมีความคุ้มค่า