Home » สวนทุเรียนด็อกเตอร์ การใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

สวนทุเรียนด็อกเตอร์ การใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

by pam
47 views
1.สวนทุเรียนด็อกเตอร์

นายภานุศักดิ์ สายพานิช นายกสมาคมทุเรียนไทย และเจ้าของสวนทุเรียนด็อกเตอร์ ที่ตั้งอยู่ ในตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการพัฒนาสวนทุเรียนของตน ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษไปจนถึงปัจจุบัน ที่เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการทำสวนทุเรียน

สวนทุเรียนพบปัญหาเรื่องความขาดแคลนของแรงงาน และราคาสูงของแรงงาน

จึงต้องการหาทางแก้ไขโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เริ่มต้นจากการลงทุนในเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องหว่านปุ๋ย และเครื่องพ่นยา จากเรื่องนี้เกิดความคิดที่ราคาสูงของเครื่องจักรจะไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน แต่พอมีการใช้งานแล้วพบว่ามันมีความคุ้มค่ามากมาย เนื่องจากไม่ต้องจ้างคนตัดหญ้าที่มีราคาสูง และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสวนได้

2.สวนทุเรียนด็อกเตอร์

เครื่องจักรที่นำมาใช้ในสวนทุเรียนประกอบด้วยเครื่องตัดหญ้าสไลด์ข้างที่ช่วยให้สามารถตัดหญ้าบนพื้นที่ที่ลาดเอียงได้ มีความสามารถในการปรับระดับและสามารถทำงานได้วันละ 50-60 ไร่ มูลค่าประมาณ 300,000 บาท นอกจากนี้ยังมีเครื่องพ่นยาที่สามารถปรับหัวฉีดได้ให้พ่นไกลสูงสุดถึง 30 เมตร มูลค่าประมาณ 550,000 บาท และเครื่องหว่านปุ๋ยที่มีระบบสั่นสะเทือนเพื่อลดความเสียหายของเม็ดปุ๋ย สามารถทำงานได้สูงสุดวันละ 100 ไร่ มูลค่าประมาณ 240,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีรถตัดหญ้าแบบนั่งขับที่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ราบ สามารถตัดหญ้าได้มากถึง 3-4 ไร่ต่อชั่วโมง และรถพ่นยาที่สามารถประหยัดปุ๋ยยาได้ถึง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งานโดยมือ มูลค่าของรถตัดหญ้าและรถพ่นยาต่างก็ประมาณ 325,000 บาท และ 1.2 ล้านบาท ตามลำดับ

3.สวนทุเรียนด็อกเตอร์

นอกจากความประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสวน 

นายภานุศักดิ์ยังเสนอแนวคิดให้รัฐมีการสนับสนุนโครงการเครื่องจักรกลการเกษตร โดยการสร้างโปรเจกต์ 1 ตำบล 1 ชุดเครื่องจักรการเกษตร หรือสร้างสหกรณ์เครื่องจักรการเกษตร เพื่อช่วยเกษตรกรในการจัดการและใช้เครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการจัดการรวมกลุ่มในการใช้เครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและลดต้นทุนในการทำสวนอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.thairath.co.th/news/local/1999671

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บทความแนะนำ

เกี่ยวกับเรา

babcn logo

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน มีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็น ตามที่คุณต้องการ