Home » NFPA 72 มาตรฐานเกี่ยวกับสัญญาณเตือนไฟไหม้

NFPA 72 มาตรฐานเกี่ยวกับสัญญาณเตือนไฟไหม้

by pam
146 views
1. NFPA 72 มาตรฐานเกี่ยวกับสัญญาณเตือนไฟไหม้

NFPA 72 มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบและมีข้อบังคับที่ครอบคลุมทั้งหลักการพื้นฐานและรายละเอียดการใช้งาน มาตรฐานนี้ครอบคลุมหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา การปรับเปลี่ยน และการใช้งาน

โดยหลักการพื้นฐานของ NFPA 72 ครอบคลุมเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ เช่น เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และเซนเซอร์ต่างๆ และกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบความสามารถของระบบ

2.NFPA 72 มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบและมีข้อบังคับที่ครอบคลุมทั้งหลักการพื้นฐาน

 • พื้นฐาน : มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบส่งสัญญาณ ซึ่งรวมถึงการป้องกันและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยและสื่อสารในกรณีเหตุเพลิงไหม้ และมีข้อกำหนดทั่วไปที่ครอบคลุมด้านการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ และการใช้งานของระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้

3.ความสามารถของระบบส่งสัญญาณ

 • อุปกรณ์เริ่มต้นสัญญาณ– สถานีดึงแบบแมนนวล : อุปกรณ์ที่อนุญาตให้ผู้โดยสารส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยตนเองในกรณีที่ตรวจพบเพลิงไหม้

  – เซ็นเซอร์อัตโนมัติ : ในระบบป้องกันและตอบสนองต่อเหตุเพลิงไหม้ที่มีประสิทธิภาพ การตรวจจับเหตุเพลิงไหม้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงเครื่องตรวจจับควัน (ทั้งประเภทโฟโตอิเล็กทริกและไอออไนเซชันเครื่องตรวจจับความร้อน และเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่ตรวจจับสัญญาณไฟโดยอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์แจ้งเตือน– แตร : อุปกรณ์ส่งเสียงเพื่อแจ้งเตือนผู้โดยสาน

  – กระดิ่ง : เป็นอุปกรณ์กริ่งแบบดั้งเดิมที่มีบทบาทสำคัญในระบบแจ้งเตือนและส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ในอดีต โดยเฉพาะในระบบสาธารณะและสถานีรถไฟ แม้ว่ากระดิ่งแบบดั้งเดิมจะพบได้น้อยในปัจจุบัน
  – ไฟกระพริบ : ออกมาแบบมาเพื่อเตือนผู้โดยสาร ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังและสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน
 • ข้อกำหนดในการตรวจสอบการทดสอบและการบำรุงรักษา : การรักษาและบำรุงระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเป็นส่วนสำคัญในการให้ความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ โดยระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยรวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้จะต้องทำงานอย่างเสมอเพื่อป้องกันและระบายอันตรายอย่างทันท่วงที ดังนั้น ขั้นตอนการรักษาและบำรุงรักษาระบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

บทบัญญัติพิเศษ

 • อาคารสูง : อาคารสูงมักมีโครงสร้างและความท้าทายที่แตกต่างจากอาคารทั่วไป ดังนั้น ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงจะต้องมีข้อกำหนดและการพิจารณาเฉพาะเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยในบ้านเรือน : ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยสำหรับบ้านพักอาศัยมีลักษณะและข้อกำหนดที่แตกต่างจากระบบเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีลักษณะการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน
 • กลยุทธ์การสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน : การสื่อสารและการอพยพในเหตุฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเกิดเหตุอันตราย เพื่อให้ผู้คนรับรู้และรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอัปเดต

มาตรฐาน NFPA 72 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบสัญญาณอัคคีภัยที่มีผลในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ มาตรฐานนี้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ โดยปกติทุก 3 ปี เพื่อที่จะรวมผลการวิจัยใหม่ๆ เทคโนโลยีล้ำสมัย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านการป้องกันอัคคีภัย ทำให้ทุกฉบับมีจุดมุ่งหมายในการจัดการกับความท้าทายและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล

บูรณาการกับมาตรฐานอื่นๆ

4.NFPA 72 ครอบคลุมการออกแบบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบสื่อสารฉุกเฉิน

มาตรฐาน NFPA 72 ที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบสัญญาณอัคคีภัยมักจะทำงานร่วมกับมาตรฐาน NFPA อื่นๆ เช่น NFPA 70 (National Electrical Code) และ NFPA 101 (Life Safety Code) เพื่อให้มั่นใจถึงแนวทางแบบองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของอาคาร

พื้นฐานของมาตรฐาน NFPA 72 ครอบคลุมการออกแบบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบสื่อสารฉุกเฉินเป็นที่เข้าใจกันมาอย่างแพร่หลายในวงกว้างของอุตสาหกรรมและสถานที่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้ในการป้องกันและจัดการเหตุเพลิงไหม้ และสร้างสภาพที่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินในกรณีฉุกเฉิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บทความแนะนำ

เกี่ยวกับเรา

babcn logo

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน มีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็น ตามที่คุณต้องการ