Home » ความแตกต่างระหว่าง Maintenance Engineer และ Reliability Engineer

ความแตกต่างระหว่าง Maintenance Engineer และ Reliability Engineer

by pam
44 views
1.ความแตกต่างระหว่าง Maintenance Engineer และ Reliability Engineer copy

Maintenance Engineer ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปมุ่งเน้นไปที่สภาพปัจจุบันของอุปกรณ์และระบบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบกับการซ่อมแซม การตรวจสอบตามปกติ และการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทำงานได้และปลอดภัยในปัจจุบัน

สิ่งที่ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปให้ความสำคัญ

 • เชิงรับและเชิงป้องกัน : งานของช่างซ่อมบำรุงทั่วไปไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงการซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย (เชิงรับ) แต่ยังป้องกันการชำรุดด้วยการตรวจสอบตามกำหนดเวลา การเปลี่ยนทดแทน และการบริการ (เชิงป้องกัน)
 • แนวทางปฏิบัติจริง : ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปมักจะทำงานโดยการปฏิบัติจริงมากกว่า และทำงานโดยตรงกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ดูแลงานบำรุงรักษา กำหนดเวลาการซ่อมแซม และแม้กระทั่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
 • ประสิทธิภาพการดำเนินงาน : แม้ว่าช่างซ่อมบำรุงทั่วไปจะคำนึงถึงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระยะยาว แต่ข้อกังวลหลักของพวกเขาก็ คือ การลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุดและรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • การตรวจสอบตามปกติ : ช่างซ่อมบำรุงทั่วไปทำหน้าที่ดำเนินการหรือดูแลชุดการตรวจสอบตามปกติและการวินิจฉัย ทำความเข้าใจการสึกหรอและดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุดหรือการเสียที่ไม่คาดคิด

Reliability Engineer วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์

2. Reliability Engineer วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์ในทางกลับกัน วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์ ล้วนเกี่ยวกับการคาดการณ์ พวกเขาวิเคราะห์วงจรชีวิตของอุปกรณ์และระบบ คาดการณ์ว่าเมื่อใดที่อาจเกิดข้อผิดพลาด และให้คำแนะนำเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

สิ่งที่วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์ ให้ความสำคัญ

 • แนวทางเชิงรุก : ทำงานเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลว และพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเชิงรุกมากกว่าช่างซ่อมบำรุงทั่วไป และให้ความสำคัญกับการทำงานในระยะยาว
 • เน้นการวิเคราะห์ : วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์ มักจะมีบทบาทในการวิเคราะห์มากกว่า โดยใช้เทคนิคและซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อคาดการณ์ความล้มเหลวในอนาคตและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่จัดการกับการสร้างแบบจำลองความน่าเชื่อถือและการทำนาย การวิเคราะห์แผนผังข้อบกพร่อง การวิเคราะห์แบบ Weibull แผนภาพบล็อกความน่าเชื่อถือ ฯลฯ
 • การออกแบบระบบ : วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์ ยังมีบทบาทสำคัญในขั้นตอนการออกแบบระบบและส่วนประกอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรที่กำหนด
 • การทำงานเชิงกลยุทธ์ : วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์ มักจะมองภาพที่ใหญ่กว่าช่างซ่อมบำรุงทั่วไป บางครั้งก็มักจะมาพร้อมแผนการยกเครื่องเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบ 

จำลองการทำงานของวิศวกรด้านความสเถียรของไซต์และช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

สถานการณ์ : สายการผลิตหยุดกะทันหันเนื่องจากมอเตอร์เสีย

 • การตอบสนองทันที : ไปถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินสถานการณ์
 • การวินิจฉัย : ใช้เครื่องมือวินิจฉัยเพื่อระบุสาเหตุของการเสีย
 • การแก้ไขและการซ่อมแซม : ซ่อมแซมมอเตอร์ทันทีหรือสั่งเปลี่ยนใหม่หากจำเป็น และอาจทำงานร่วมกับช่างเทคนิคเพื่อรื้อและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด
 • การฟื้นฟู : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายการผลิตกลับมาทำงานได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุด
 • เอกสารประกอบ : บันทึกเหตุการณ์ การดำเนินการ และชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต และเพื่ออัปเดตประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์

วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์

3. วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์

สถานการณ์ : ปัญหาที่เกิดซ้ำกับมอเตอร์หลายตัวในสายการผลิตที่แตกต่างกัน

 • การรวบรวมข้อมูล : ตรวจสอบบันทึกการบำรุงรักษาเพื่อระบุรูปแบบความล้มเหลว
 • การวิเคราะห์ : ใช้วิธีการวิเคราะห์ (เช่น FMEA) เพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลวของมอเตอร์บ่อยครั้ง
 • การพัฒนากลยุทธ์ : พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการบำรุงรักษา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่การออกแบบระบบใหม่
 • การกำกับดูแลการดำเนินงาน : ทำงานร่วมกับทีม (รวมถึงช่างซ่อมบำรุงทั่วไป) เพื่อนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ ติดตามผลลัพธ์เพื่อปรับแผนตามความจำเป็น
 • การจัดทำเอกสารและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : บันทึกกระบวนการและผลลัพธ์ทั้งหมดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อฐานความรู้สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน

สรุป

ช่างซ่อมบำรุงจะดำเนินการเมื่ออุปกรณ์ทำงานล้มเหลว โดยปฏิบัติงานจริงเพื่อให้เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบทำงานตามปกติให้ไวที่สุด และช่วยลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด

วิศวกรด้านความสเถียรของไซต์ทำหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบที่ทำให้เกิดความล้มเหลวเหล่านี้ วางแผนกลยุทธ์เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ และปรับปรุงความน่าเชื่อถือโดยรวม ซึ่งมักจะทำงานเบื้องหลังมากกว่า

เกี่ยวกับเรา

babcn logo

แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน มีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็น ตามที่คุณต้องการ

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Babcn